zosto_stradame

Зошто страдаме

Проблемот на злото несомнено спаѓа во редот на критичните философски енигми кои сè уште ги вознемируваат умовите на философите на религијата, етичарите, теолозите. На страниците на оваа книга е претставена еволуцијата на иследувањето на проблемот во aнтиката, од самите зачетоци на неговото промислување, па сè до зрелите и релативно подробно изнесени теории на злото кои се јавуваат во добата на хеленизмот и доцната антика. Поблиското запознавање со овој специфичен аспект на учењата на античките философи, кој кулминира во делото на Плотин, ќе биде од полза за историчарите на философијата, за оние кои проблемот на злото го промислуваат низ призмата на современата метафизика и теологија, но и за секој човек кој со љубопитен ум се судира со бурите на секојдневјето.

Иследувањето на проблемот на злото, за жал, не го ужива заслуженото внимание во нашите учени кругови. Основната цел на овој труд е да даде барем скромен придонес кон настојувањето таквата состојба да се промени, а со тоа и да претставува мал чекор напред во обидот да се изнајде одговор на прашањето „Зошто страдаме?“

300 ден

Автор: Виктор Илиевски
Издавач: Три
Димензии: 14*21 cm
Тежина: 310 гр.
Продавница
0 items Кошничка

Кошничка

Затвори

Најава

Затвори

Scroll To Top
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp WhatsApp Telegram Viber