Uncategorized

Александар Солжењицин

Најпознати изреки на Александар Солжењицин:

Линијата на борба помеѓу доброто и злото поминува низ срцето на секој човек.

Литературата станува живо сеќавање на една нација.

Сè што ќе додадете на вистината, и одзема на вистината.

Може ли човек на топло да го разбере оној што се смрзнува?

Само уметникот е тој кој сфаќа дека има врховна сила над него и скришно и со задоволство работи во како мал чирак на Бога под небото.

Човек е среќен сè додека избира да биде среќен и ништо не може да го спречи.

Воена состојба служи само како изговор за домашната тиранија.

Поседувајте го само она што секогаш можете да го носите со вас: знаете јазици, познавајте земји, познавајте луѓе. Нека вашата меморија биде вашата торба за патување.

За нас во Русија, комунизмот е мртво куче, додека, за многу луѓе на Запад, сè уште е жив лав.