ОВА Е ВОДА

Говорот на Дејвид Фостер Валас во 2005 година за матурата на колеџот Кенион, е безвременско толкување на мудроста. Овој говор е на ниво...

Continue reading