Астални проекции

400 ден
Во Кошничка

Во некои денови / An manchen Tagen / On Some Days

250 ден
Во Кошничка

Година без лето

150 ден
Во Кошничка

Градинар

150 ден
Во Кошничка

Дениција

200 ден
Во Кошничка

Еленот слуша виножито

150 ден
Во Кошничка

Избрани песни

1,200 ден
Во Кошничка

Име од вечност

200 ден
Во Кошничка

Косата на моето срце/ The Hair of my Heart

150 ден
Во Кошничка

Космополис / Kozmopolis / Cosmopolis

240 ден
Во Кошничка

Кратки поеми за најмладите боеми

500 ден
Во Кошничка

Ленинград

300 ден
Во Кошничка

Ловци на пурпур (Антологија на новогрчката поезија)

252 ден
Во Кошничка

Љубовна

200 ден
Во Кошничка

Меѓу редови

150 ден
Во Кошничка

Мои страсти, мои страданија

200 ден
Во Кошничка

Недрамски дела

300 ден
Во Кошничка

Ненапишана песна / Nenapisana pjesma / An Unwritten Poem

240 ден
Во Кошничка

Венец на љубовта

150 ден
Во Кошничка

Пат

200 ден
Во Кошничка

Патот

200 ден
Во Кошничка

Козаци

190 ден
Во Кошничка

Поезија

350 ден
Во Кошничка

Поезија

252 ден
Во Кошничка

Поезија / Евгениј Онегин

300 ден
Во Кошничка

После Природата – избрани песни

220 ден
Во Кошничка

Пред и по танцот

200 ден
Во Кошничка

Ранобудни песни

199 ден
Во Кошничка

Руско поетско злато

300 ден
Во Кошничка

Сто и една како една

150 ден
Во Кошничка

Тарантула

300 ден
Во Кошничка

Чекор по жица

199 ден
Во Кошничка

Читање на тишината / Čitanje tišine / Reading of Silence

240 ден
Во Кошничка