Atanas-Cuposki_Der-Wonderer

Der Wanderer

Der Wanderer е втора поетска книга на Атанас Чупоски, по поетскиот првенче Концерт на труба во дур (2007). Освен како поет, Атанас Чупоски и‘ e познат на нашата културна јавност и како раскажувач, филмолог и публицист.

Најновиот поетски ракопис на Чупоски донесува четириесеттина лирски песни тематски групирани во седум циклуси. Како што кажува самиот наслов на книгата – Der Wonderer – што на македонски значи талкач, а авторот скита низ жанровски хибридни песни: хит-сингли, патописни песни, елегии, псалми, сновиденија и дијалози. Лиричноста е клучната доминанта во овие стихови, како и музикалноста, на која Чупоски инсистира како на негово поетско кредо уште во својата книга-првенец.

Талкањето и номадизмот ја претставуваат стожерната точка околу која арбитрираат стиховите на Чупоски. Се работи или за реални талкања, или за имагинарни, сомнамбулни визии и географски измислени топоси. Таа поетика на талкањето внесува извесен динамизам во лирските рефлексии на Чупоски и ја разигрува мисловната компонента на неговите стихови.

Лидија Капушевска-Дракулевска

210 ден

Автор: Атанас Чупоски
Издавач: Магор
Димензии: 12,5*20 cm
Тежина: 90 гр.
Продавница
0 items Кошничка

Кошничка

Затвори

Најава

Затвори

Scroll To Top
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp WhatsApp Telegram Viber