Блог

Како Римјаните множеле и делеле?

Макотрпното делење на римските броеви никој не би го сметал за добра забава Можете ли да замислите делење на CXVII со IX и испишување на сите оние броеви што повеќе личат на шифриран запис отколку на математички проблем?
Римјаните си се поштедиле себеси од тие маки така што во сметањето се потпирале на кинеската сметалка по име абакус. Дури и сите математички операции ги нарекувале calculators затоа што за нив користеле calculi – латински збор за каменчиња.