22 непроменливи закони на маркетингот

449 ден
Во Кошничка

Бизнис пакет понуда за успешни луѓе

899 ден
Во Кошничка

БОГАТО ДЕТЕ, ПАМЕТНО ДЕТЕ

500 ден
Во Кошничка

Динамичниот модел на лидерство

400 ден
Во Кошничка

КВАДРАНТОТ НА ПРОТОКОТ НА ПАРИТЕ

500 ден
Во Кошничка

Очите на кожата

399 ден
Во Кошничка

Пакет 2 – Источна Филозофија

720 ден
Во Кошничка

Пакет понуда – Бизнис план и менаџмент

999 ден
Во Кошничка

Пакет понуда – МОЌТА

960 ден
Во Кошничка

Тајни на лидерството

250 ден
Во Кошничка

Владетелот

499 ден
Во Кошничка

ДРАКЕР ЗА СЕКОЈ ДЕН

699 ден
Во Кошничка

Совршен Лидер

499 ден
Во Кошничка

УМЕТНОСТА НА ЗАВЕДУВАЊЕТО

549 ден
Во Кошничка

48 ЗАКОНИ НА МОЌТА

499 ден
Во Кошничка

50-ТИОТ ЗАКОН

699 ден
Во Кошничка

МАЈСТОРСТВО

699 ден
Во Кошничка

КНИГА ЗА ПЕТТЕ ПРСТЕНИ

399 ден
Во Кошничка

БАКНИ ЈА ЖАБАТА

499 ден
Во Кошничка

ИЗЕДИ ЈА ЖАБАТА

499 ден
Во Кошничка

ПСИХОЛОГИЈА НА ПРОДАЖБАТА

699 ден
Во Кошничка

ТРГОВИЈА – 120 УНИВЕРЗАЛНИ ПРАВИЛА

399 ден
Во Кошничка

ЕФЕКТИВЕН ДИРЕКТОР

699 ден
Во Кошничка

МЕНАЏИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТА

699 ден
Во Кошничка

МЕНАЏМЕНТСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА 21 ВЕК

699 ден
Во Кошничка

МЕНАЏЕРОТ ‘ЕДНА МИНУТА’ ВО АКЦИЈА

399 ден
Во Кошничка

МЕНАЏЕРОТ ‘ЕДНА МИНУТА’ СОЗДАВА ВИСОКО ЕФИКАСНИ ТИМОВИ

399 ден
Во Кошничка

ЛИДЕРСТВО И МЕНАЏЕРОТ ‘ЕДНА МИНУТА’

399 ден
Во Кошничка

МЕНАЏЕРОТ ‘ЕДНА МИНУТА’

399 ден
Во Кошничка

СОВРШЕНО CV

499 ден
Во Кошничка

ЛИДЕРСТВО – МОЌНИ ПОТЕЗИ

699 ден
Во Кошничка

MОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

499 ден
Во Кошничка

Перфектен бизнис план

599 ден
Во Кошничка

СОВЛАДУВАЊЕ НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

599 ден
Во Кошничка

ШТО Е МЕНАЏМЕНТ

699 ден
Во Кошничка

ГРАДЕЊЕ ПОДОБАР БИЗНИС – Клуч на идниот маркетинг, менаџмент и мотивација

699 ден
Во Кошничка

УМЕТНОСТА НА СТРАТЕГИЈАТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

699 ден
Во Кошничка

Срцето е осамен ловец

315 ден
Во Кошничка

Книга од десет реда

210 ден
Во Кошничка

Корпоративни финансии

2,100 ден
Во Кошничка